Vergoeding basiszorg pedicure - Podotherapie H&L - Groningen & Hoogezand
17673
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17673,bridge-core-3.0.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Vergoeding basiszorg pedicure

Vergoeding basiszorg pedicure

Vanaf 1 januari 2023 hebben de meeste verzekeringen de vergoeding voor pedicurebehandelingen uit de aanvullende verzekering gehaald en nu ondergebracht in de basisverzekering. Daarvoor is wel een verwijzing van een arts verplicht.

 

Er blijkt nu veel onduidelijkheid te zijn ontstaan over welke patiënten er onder de basisverzekerde zorg vallen. Bij veel verzekeraars (met name bij Menzis) staat dat nu ook niet goed in de voorwaarden vermeld. Als u belt met uw zorgverzekering, wordt vaak gemeld dat u bij de podotherapeut moet zijn om pedicurebehandelingen vergoed te krijgen. Dit klopt deels, maar om voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen zijn de regels een stuk strenger dan ze waren en die worden nu niet correct uitgelegd. De nieuwe richtlijnen zijn helaas nog niet klaar en dit kan nog enige tijd duren.

Uitleg nieuwe regels voor vergoeding pedicure

Niet elk ziektebeeld en niet elke risicoclassificatie geeft recht op vergoeding uit de basisverzekering. Mensen met risico’s op wonden en amputaties, door bijvoorbeeld diabetes, reuma, vaatproblemen en nierdialyse kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

voetbehandeling

Wie nemen wij nu wel in behandeling?

We kunnen op dit moment niet anders dan enkel die patiënten in behandeling nemen waarover we duidelijkheid/zekerheid hebben dat ze onder de basisverzekerde zorg vallen. Voor andere patiëntengroepen kunnen we vooralsnog niet tot behandeling overgaan binnen de basisverzekering tot er meer duidelijkheid/zekerheid is ontstaan.

 

We nemen alleenpatiënten met andere aandoeningen in behandeling als vaststaat dat er sprake is van een hoog (risicoklasse 2) of zeer hoog risico (risicoklasse 3) op het ontwikkelen van ulcera.

 

We focussen op (bestaande) patiënten met risicofactoren die vergelijkbaar zijn met diabetes mellitus. Hiermee bedoelen we mensen met:

  • verlies van de protectievesensibiliteit (polyneuropathieën);
  • perifeer arterieel vaatlijden;
  • een voorgeschiedenis met eenvoetulcus, amputatie en inactieve Charcotvoet;
  • eindstadium nierfalen of nierfunctievervangende therapie.

Verwijsbrief van uw arts noodzakelijk

We kunnen pas een afspraak maken als we de verwijsbrief van uw arts met de juiste gegevens hebben ontvangen, waaruit blijkt dat u een verhoogd risico heeft op wonden aan de voeten. Een verwijzing van een arts is verplicht om in aanmerking te komen voor basisverzekerde voetzorg.

 

De huisarts bepaalt of ze de verwijzing voor u kunnen maken. We krijgen nu veel briefjes met daarop: “op vraag van patiënt verwijs ik haar/hem naar u toe voor pedicurezorg” dit is dus niet de bedoeling.

nagelafwijkingen

Patiënten die voorheen vergoeding kregen uit de Aanvullende Verzekering

Enkele verzekeraars hebben de voorwaarden voor vergoeding van pedicurebehandelingen binnen de aanvullende verzekering aangepast en informeren patiënten dat ze vanaf nu in aanmerking komen voor basisverzekerde zorg. Dit is niet altijd terecht. Binnen de basisverzekerde voetzorg is niet de aandoening, maar het risico op het krijgen van ulcera aan de voeten leidend om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

Ook gaat het binnen de basisverzekering om geneeskundige voetzorg die nodig is om ulcera aan de voeten te voorkomen en geldt de vergoeding dus niet voor persoonlijke verzorging. Uiteraard heeft de NVvP (onze beroepsvereniging) contact gelegd met de verzekeraars die onjuiste informatie aan patiënten verstrekken. We houden u hierover op de hoogte.

Neem contact op met uw verzekeraar voor meer informatie

Wij begrijpen dat het zeer frustrerend is dat iets wat liep en vergoed werd nu ineens niet meer loopt. Ook mensen met Reumatoïde artritis zonder vaatlijden of neuropathie vallen ons inziens nu buiten de boot doordat de behandeling uit de aanvullende verzekering gehaald is.

 

Wij zouden hier graag een oplossing voor kunnen bieden, maar het is toch echt iets wat de verzekeraars bepalen. Als u het hier niet mee eens bent moet u een brief schrijven of contact hierover opnemen met de verzekering, of even afwachten tot er meer duidelijkheid is. Wij hebben hier geen enkele inspraak in als podotherapeuten. Wellicht dat met het uitkomen van de nieuwe richtlijn er toch meer vergoedingen zullen zijn voor bepaalde ziektes en/of aandoeningen die niet alleen bovenstaande kenmerken hebben.

Kom bij ons langs!